sierpień 5, 2022

5 sierpnia 2022

Aktualizacja informacji o wolnych miejscach w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Państwo Dyrektorzy publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty przypomina, iż zgodnie z ogłoszonymi terminami postępowania rekrutacyjnego, od 2 sierpnia 2022 r. dyrektor szkoły ponadpodstawowej ma obowiązek poinformować kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. Dane należy przekazać online za pomocą Platformy Rekrutacja (platformy, za pomocą której przekazywano […]

5 sierpnia 2022

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów – komunikat MEiN

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Wprowadzają je przepisy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Od dnia 1 września br. wprowadza się minimalną łączną liczbę nauczycieli […]