sierpień 12, 2022

12 sierpnia 2022

Wręczenie powierzeń doradcom metodycznym

Jedną z istotnych kompetencji kuratora oświaty jest planowanie sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa. Dlatego każda uroczystość powierzenia zadań nauczycielom doradcom metodycznym wyróżnia się szczególną oprawą. W dniu 30 czerwca 2022 r. pan Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z panią Dorotą Kinal – dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wręczyli […]

12 sierpnia 2022

Opiniowanie zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne przedszkola i szkoły województwa wielkopolskiego Dotyczy:  opiniowania zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli W związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia do dnia 30 września br. zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, na podstawie […]