sierpień 18, 2022

18 sierpnia 2022

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy

W związku z przedłużającymi się działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski, znowelizowane zostało rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Najważniejsze rozwiązania W przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie […]

18 sierpnia 2022

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela

Ustawa wprowadza w szczególności zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli. Celem tych zmian jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli, zagwarantowanie nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższego wynagrodzenia, a także zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem. W zakresie […]

18 sierpnia 2022

Pedagog specjalny – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi stanowiska pedagoga specjalnego przedstawiamy zbiór najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami. Poniżej znajdują się informacje, które mają wskazać, jakiego rodzaju wykształcenie powinna posiadać osoba, która będzie zajmować stanowisko pedagoga specjalnego. Jednocześnie podkreślamy, że MEiN nie jest właściwe do rozstrzygania czy w danym przypadku zostały one spełnione (prosimy nie […]

18 sierpnia 2022

Rozpowszechnianie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o przedsięwzięciach edukacyjnych

W związku z licznymi prośbami różnych podmiotów o rozpowszechnianie na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu komunikatów dotyczących różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych, informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie zamieszczać i promować wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz wskazane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Jednocześnie informujemy, że przy rozsyłaniu […]