sierpień 19, 2022

19 sierpnia 2022

Informacja o egzaminie maturalnym w 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie komunikaty i informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2023 r. Wśród materiałów udostępnionych na stronie CKE są m.in.: informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023, harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 r., komunikat o materiałach i przyborach […]