wrzesień 2022

29 września 2022

Nadane krzyże zasługi, medale za długoletnią służbę, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz przyznane nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki – rok 2022

Załączniki Zał. 1 Osoby, którym nadano krzyż zasługi Data: 2022-09-29, rozmiar: 20 KB Zał. 2 Osoby, którym nadano medal za długoletnią służbę Data: 2022-10-04, rozmiar: 25 KB Zał. 3 Osoby, którym nadano medal Komisji Edukacji Narodowej Data: 2022-10-04, rozmiar: 26 KB Zał. 4 Osoby, którym przyznano nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Data: 2022-10-13, rozmiar: 25 KB […]

27 września 2022

Regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2022/2023

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie Regulaminu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023 W związku z Zarządzeniem nr 110.1.29.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości Regulamin Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykaz literatury pomocnej […]

27 września 2022

Pracownicy wspomagający organizację i przebieg konkursów przedmiotowych

Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań konkursy@ko.poznan.pl dodatkowych informacji udziela – starszy inspektor Izabela Szmigiero tel. 780 386 124 kwestie techniczne dotyczące obsługi platformy konkursowej – inspektor Sylwia Chruścińska tel. 780 386 089 Wydział Rozwoju Edukacji powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński oraz miasto Poznań. Koordynator rejonowy: starszy wizytator Karolina […]

26 września 2022

IV Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej

W dniach 23-24 września 2022 r. odbyło się IV Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej. Wydarzenie miało miejsce w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII. W pierwszym dniu, podczas Forum Edukacyjnego dla nauczycieli historii, omawiany był temat: „Zbrodnia niedoskonała. Niemieckie ludobójstwo w okupowanej Wielkopolsce 1939-1945”. Wykład przedstawił m.in.: prof Grzegorz Kucharczyk oraz prof. Jan Żaryn. Forum zorganizowali […]

22 września 2022

Dodatkowe środki na poprawę efektywności energetycznej szkół i przedszkoli

Jeszcze w 2022 roku samorządy otrzymają dodatkowe 13,7 mld zł na zadania publiczne, w tym z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie widzi przesłanek do tego, aby organy prowadzące rezygnowały ze stacjonarnego funkcjonowania placówek w związku ze wzrostem cen energii czy brakiem opału. Sejm 2 września br. […]

21 września 2022

Akcja edukacyjna „Orlęta. Grodno ‘39”

Akcja edukacyjna „Orlęta. Grodno ‘39” promująca i popularyzująca najnowszą filmową produkcję Telewizji Polskiej oraz Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych pod tym samym tytułem, została objęta patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Jest to okazja do przybliżenia młodym ludziom tematu Orląt grodzieńskich i obrony przed sowieckim najeźdźcą w 1939 r. W ramach akcji edukacyjnej zostały opracowane scenariusze […]

21 września 2022

Podpisanie Planu działań Brandenburgii i Wielkopolski

Dnia 15.09.2022 r. w Centrum Sportu i Kształcenia w Lindow Sport-und Bildungszentrum Lindow (Mark) podpisany został „Plan działań Brandenburgii i Wielkopolski w zakresie edukacji młodzieży i sportu na lata 2022-2025”. Dokument podpisany został przez: pana Steffena Freiberga, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia, pana Roberta Gawła, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, panią […]

21 września 2022

Nowe „Zasady obejmowania honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć edukacyjnych”

Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia edukacyjne, które sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów; kształtują właściwe postawy, aktywność intelektualną, kulturalną i fizyczną; doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży, nauczycieli; stanowią prezentację osiągnięć uczniów; charakteryzują się wysoką wartością merytoryczną, programową i organizacyjną; wyróżniają się szczególnymi walorami. Wniosek o objęcie patronatem honorowym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty […]

20 września 2022

Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2023 „Ostatnie tajemnice Ziemi”

Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) tematyczny Ponadwojewódzki Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2023 „Ostatnie tajemnice Ziemi”.  Jest to konkurs o zasięgu ponadwojewódzkim organizowany przez kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia. Finaliści i laureaci uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 […]

19 września 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja 2022” – wyniki I etapu

Wojewódzka Komisja Konkursowa do przeprowadzenia etapu I – wojewódzkiego konkursu „Kierunek – innowacja 2022” na terenie województwa wielkopolskiego dokonała oceny opisów zgłoszonych do konkursu zgodnie z kryteriami zawartymi w § 4 ust. 12-14 Regulaminu konkursu. Komisja wyłoniła kandydatów do tytułu laureata konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w każdej z kategorii. Są nimi: w kategorii […]