wrzesień 8, 2022

8 września 2022

Kampania społeczna Drugie życie

Fresenius Medical Care Polska wraz z organizacjami współpracującymi akcję edukacyjną Drugie życie, zaprasza do udziału w 15. edycji kampanii społecznej promującej transplantacje i oświadczenia woli. Projekt, któremu patronuje m.in. Wielkopolski Kurator Oświaty, skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego. W ramach akcji Drugie życie zachęcamy młodzież do organizacji na terenie szkoły kampanii informacyjnych, […]

8 września 2022

Kurs kwalifikacyjny – Wychowanie do Życia w Rodzinie

Szanowni Państwo, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w przepisach Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., […]

8 września 2022

Oferta edukacyjna Muzeum Narodowego w Poznaniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w Wielkopolsce Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza przedszkola oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wszystkich swoich oddziałów, gdzie jak zawsze można skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej! Muzeum proponuje wiele różnorodnych tematów zajęć – lekcji muzealnych bądź oprowadzań w formie spacerów po galerii lub parkach (np.: w oddziałach […]

8 września 2022

Konkurs Narodowego Centrum Kultury – „Piątka z narodowych”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do udziału w I edycji konkursu „Piątka z narodowych”, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat polskich tańców narodowych i przybliżanie unikalnych zjawisk kulturowych różnych środowisk i regionów. Podczas pilotażowej edycji uczestnicy zatańczą wspólnie krakowiaka. Poznają kroki, figury, przyśpiewki, stroje i zwyczaje regionalne Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich. Zainteresowane szkoły mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 23 września 2022 r. wypełniając poniższy formularz. W konkursie może […]