wrzesień 9, 2022

9 września 2022

Szkolenie e-learningowe ORE „Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza  nauczycieli, pracowników MOW, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników MOS, pracowników bibliotek pedagogicznych, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli oraz specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli na szkolenie e-learningowe nt.: „ Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka. Edycja V”. Celem głównym jest podniesienie kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy […]