wrzesień 12, 2022

12 września 2022

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023

Dnia 1 września br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Brzechwy w Rokietnicy odbyła się u Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023. Organizatorem wydarzenia był wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł oraz wójt gminy Rokietnica Bartosz Derech. W uroczystości wzięli także udział parlamentarzyści, samorządowcy powiatu poznańskiego, przedstawiciele jednostek oświatowych, instytucji nauki i […]

12 września 2022

Zasady udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć edukacyjnych

Udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego oznacza pokrycie części uzasadnionych i uznanych przez Kuratora określonych kosztów danego przedsięwzięcia. Udziałem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia, które: sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów; kształtują właściwe postawy, aktywność […]