wrzesień 15, 2022

15 września 2022

Inauguracja pracy doradców metodycznych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Dnia 7 września br. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu odbyło się spotkanie inaugurujące pracę doradców metodycznych roku szkolnego 2022/2023. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, dyrektorzy szkół oraz doradcy metodyczni. Pani Ksenia Herbst-Buchwald- dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu powitała przybyłych gości i uczestników spotkania. Pan Zbigniew Talaga Wicekurator Oświaty w […]

15 września 2022

Biznes i zarządzanie – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2023

W Szkole Głównej Handlowej odbyła się prezentacja raportu „Biznes i Zarządzanie – reforma podstaw przedsiębiorczości”, przygotowana przez GovTech. W spotkaniu uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej, szef Centrum GovTech Justyna Orłowska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek. Biznes i Zarządzanie (BiZ) zamiast przedmiotu […]