wrzesień 16, 2022

16 września 2022

Ogłoszenie konkursu na utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności

Dnia 15 września br. na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła w ramach KPO konkurs na utworzenie 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności. Inwestycja za ponad 1,4 mld zł polega na utworzeniu 120 ośrodków w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego. Do udziału w […]