wrzesień 21, 2022

21 września 2022

Akcja edukacyjna „Orlęta. Grodno ‘39”

Akcja edukacyjna „Orlęta. Grodno ‘39” promująca i popularyzująca najnowszą filmową produkcję Telewizji Polskiej oraz Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych pod tym samym tytułem, została objęta patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Jest to okazja do przybliżenia młodym ludziom tematu Orląt grodzieńskich i obrony przed sowieckim najeźdźcą w 1939 r. W ramach akcji edukacyjnej zostały opracowane scenariusze […]

21 września 2022

Podpisanie Planu działań Brandenburgii i Wielkopolski

Dnia 15.09.2022 r. w Centrum Sportu i Kształcenia w Lindow Sport-und Bildungszentrum Lindow (Mark) podpisany został „Plan działań Brandenburgii i Wielkopolski w zakresie edukacji młodzieży i sportu na lata 2022-2025”. Dokument podpisany został przez: pana Steffena Freiberga, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia, pana Roberta Gawła, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, panią […]

21 września 2022

Zasady obejmowania honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć edukacyjnych

Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia edukacyjne, które sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów; kształtują właściwe postawy, aktywność intelektualną, kulturalną i fizyczną; doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży, nauczycieli; stanowią prezentację osiągnięć uczniów; charakteryzują się wysoką wartością merytoryczną, programową i organizacyjną; wyróżniają się szczególnymi walorami. Wniosek o objęcie patronatem honorowym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty […]