wrzesień 2022

12 września 2022

Zasady udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć edukacyjnych

Udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego oznacza pokrycie części uzasadnionych i uznanych przez Kuratora określonych kosztów danego przedsięwzięcia. Udziałem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia, które: sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów; kształtują właściwe postawy, aktywność […]

9 września 2022

Szkolenie e-learningowe ORE „Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza  nauczycieli, pracowników MOW, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników MOS, pracowników bibliotek pedagogicznych, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli oraz specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli na szkolenie e-learningowe nt.: „ Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka. Edycja V”. Celem głównym jest podniesienie kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy […]

8 września 2022

Kurs kwalifikacyjny – Wychowanie do Życia w Rodzinie

Szanowni Państwo, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w przepisach Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., […]

8 września 2022

Oferta edukacyjna Muzeum Narodowego w Poznaniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w Wielkopolsce Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza przedszkola oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wszystkich swoich oddziałów, gdzie jak zawsze można skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej! Muzeum proponuje wiele różnorodnych tematów zajęć – lekcji muzealnych bądź oprowadzań w formie spacerów po galerii lub parkach (np.: w oddziałach […]

5 września 2022

Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna

Ministerstwo Edukacji i nauki przypomina, że zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Takie działanie nie ma podstaw prawnych. Dyrektor przedszkola nie ma upoważnienia prawnego, faktycznego do ustanawiania jakichkolwiek obowiązkowych opłat dla potrzeb realizacji zadań oświatowo-wychowawczych. Gwarantuje to […]