wrzesień 2022

5 września 2022

Konsultacje dla uczniów i ich rodziców – informacja o przepisach

Przepisy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. wyodrębniają w ramach czasu pracy nauczycieli czas na konsultacje dla uczniów i ich rodziców. W ramach czasu pracy, nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień oraz ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Z kolei nauczyciel zatrudniony w wymiarze […]

2 września 2022

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 – zgłoszenia

Komunikat w sprawie zgłaszania zawodów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wielkopolski Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z […]

2 września 2022

Komunikaty kąpieliskowe Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – wrzesień 2022

Załączniki Komunikat kąpieliskowy nr 37/2022 Data: 2022-09-02, rozmiar: 275 KB Komunikat kąpieliskowy nr 38/2022 Data: 2022-09-05, rozmiar: 275 KB Komunikat kąpieliskowy nr 39/2022 Data: 2022-09-06, rozmiar: 239 KB Komunikat kąpieliskowy nr 40/2022 Data: 2022-09-12, rozmiar: 239 KB Komunikat kąpieliskowy nr 41/2022 Data: 2022-09-19, rozmiar: 240 KB Pobierz wszystkie pliki

2 września 2022

Nowa antena Telewizji Polskiej- TVP Nauka

Dnia 3 października 2022 roku rozpocznie nadawanie  nowa antena Telewizji Polskiej – TVP. Będzie prezentować treści oparte na faktach i dowodach naukowych, realizując misję mediów publicznych. Widzowie będą mogli uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach, poznawać dorobek polskich i światowych naukowców w naukach ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekologii, medycynie, naukach o ziemi i naukach społecznych. Na antenie toczyć […]