październik 6, 2022

6 października 2022

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym dedykowanym uczniom klas IV- VIII szkół podstawowych. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. Celem Konkursu jest […]