październik 13, 2022

13 października 2022

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej minister Przemysław Czarnek skierował list do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświaty. Podkreślił w nim, jak ważna jest rola nauczycieli w procesie nauczania i wychowania kolejnych pokoleń młodych ludzi. List Ministra Edukacji i Nauki – Dziękuję Państwu za wszelkie podejmowane działania. W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, […]

13 października 2022

Procedura stosowana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Formularz karty informacyjnej i wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Załączniki Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopnień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-10-21, rozmiar: 72 KB Zaświadczenie dyrektora szkoły dla nauczycieli – WNIOSKI B Data: 2022-10-13, rozmiar: 55 KB Zaświadczenie dyrektora szkoły dla nauczycieli – WNIOSKI C Data: 2022-10-27, […]