listopad 2, 2022

2 listopada 2022

Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji w Berlinie

W dniach 26 i 27 września w Berlinie obradowali uczestnicy XIII posiedzenia Komitetu ds. Edukacji przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Posiedzenia Komisji są corocznym spotkaniem mającym na celu wymianę doświadczeń landów i województw przygranicznych Polski i Niemiec. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele: rządów związkowych oraz federalnych, ministerstw, Komisji Europejskiej, urzędów […]