listopad 14, 2022

14 listopada 2022

Konkurs „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu organizuje konkurs „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. Inicjatywa została objęta patronatem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego. Ma na celu pobudzić zainteresowanie wśród młodych ludzi historią najnowszą Polski, […]