listopad 16, 2022

16 listopada 2022

Konferencja „Dzieci romskie w szkole”

Dnia 7 listopada 2022 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja „Dzieci romskie w szkole” zorganizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Gościem specjalnym była pani dr Małgorzata Milewska, Radca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, która omówiła założenia Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz […]

16 listopada 2022

Wojewódzka Rada Dzieci i Młodzieży

W poniedziałek 14 listopada br. Wielkopolski Kurator Oświaty p. Robert Gaweł brał udział w Konstytucjach Wojewódzkich Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki odbywających się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Podczas wydarzenia byli obecni członkowie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki: Aleksandra Bystrzycka, jako przedstawicielka […]