listopad 16, 2022

16 listopada 2022

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”

Rada Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej oraz Parafia Archikatedralna p. w. Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”. Konkurs skierowany jest do uczniów: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia do konkursu – do […]

16 listopada 2022

Konferencja „Dzieci romskie w szkole”

Dnia 7 listopada 2022 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja „Dzieci romskie w szkole” zorganizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Gościem specjalnym była pani dr Małgorzata Milewska, Radca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, która omówiła założenia Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz […]

16 listopada 2022

Wojewódzka Rada Dzieci i Młodzieży

W poniedziałek 14 listopada br. Wielkopolski Kurator Oświaty p. Robert Gaweł brał udział w Konstytucjach Wojewódzkich Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki odbywających się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Podczas wydarzenia byli obecni członkowie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki: Aleksandra Bystrzycka, jako przedstawicielka […]

16 listopada 2022

Projekt „Lekcja:Enter”

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej. Autorem koncepcji merytorycznej projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przedstawiciele MEiN są aktywnymi członkami Rady Ekspertów Projektu. Projekt „Lekcja:Enter” został objęty patronatem MEiN. Celem projektu „Lekcja:Enter” jest wsparcie szkoleniowe […]