listopad 2022

7 listopada 2022

Nawigacja w każdą pogodę – bezpłatny program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży

Nawigacja w każdą pogodę to program diagnostyczno-profilaktyczny oparty o aplikację internetową adresowany do starszych klas szkoły podstawowej oraz do szkół ponadpodstawowych. Został opracowany w ub. roku szkolnym w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę zrealizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej dzięki wsparciu MEiN. Przystępując do programu szkoły otrzymują: zestaw materiałów diagnostycznych (ankiety online dla młodzieży, […]

4 listopada 2022

Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla obu krajów. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Konferencja […]

3 listopada 2022

Międzynarodowe konkursy dla uczniów z historii, geografii oraz przyrody

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych będą mogli wziąć udział w międzynarodowych konkursach IAC Polska z historii, geografii oraz przyrody. Konkursy IAC Polska są częścią International Academic Competitions, międzynarodowej grupy konkursów dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych organizowanych w ponad 42 krajach na […]

3 listopada 2022

Egzamin maturalny w Formule 2023 – materiały CKE

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są opublikowane materiały dodatkowe: Egzamin maturalny w Formule 2023 – informacje ogólne Egzamin maturalny w Formule 2023 – harmonogram i komunikaty CKE Egzamin maturalny w Formule 2023 – podstawa programowa Egzamin maturalny w Formule 2023 – informatory i aneksy Egzamin maturalny w Formule 2023 – materiały dodatkowe z poszczególnych przedmiotów […]

2 listopada 2022

Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji w Berlinie

W dniach 26 i 27 września w Berlinie obradowali uczestnicy XIII posiedzenia Komitetu ds. Edukacji przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Posiedzenia Komisji są corocznym spotkaniem mającym na celu wymianę doświadczeń landów i województw przygranicznych Polski i Niemiec. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele: rządów związkowych oraz federalnych, ministerstw, Komisji Europejskiej, urzędów […]