grudzień 12, 2022

12 grudnia 2022

Ogólnopolski program edukacyjny Złote Szkoły NBP „Poznajemy bank centralny”

Już po raz trzeci Narodowy Bank Polski zaprasza wszystkie szkoły w Polsce do udziału w programie edukacyjnym Złote Szkoły NBP. Program popularyzuje wiedzę ekonomiczną w szkołach, integruje nauczycieli i uczniów oraz rozwija kluczowe kompetencje społeczne. Długofalowym celem programu jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Złotych Szkół NBP skupiającej liderów edukacji ekonomicznej. Dzięki programowi przeprowadzono w szkołach ponad 8500 różnorodnych […]