grudzień 30, 2022

30 grudnia 2022

Przyznane wsparcie finansowe Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć – 2023

Szanowni Państwo W dniu 21 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. podziału środków finansowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na organizację olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego na 2023 r. Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wpłynęło 141 wniosków o udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach […]

30 grudnia 2022

II Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego zaprasza do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym RP Pana Andrzeja Dudy. Obejmuje tematyką historię Polski, poczynając od Chrztu, aż po czasy współczesne. Celem konkursu […]