grudzień 2022

20 grudnia 2022

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – LISTA

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, iż decyzją Ministra Edukacji i Nauki stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 otrzymało 40 uczniów/absolwentów z województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł Załączniki Lista stypendystów Data: 2022-12-20, rozmiar: 70 KB

19 grudnia 2022

Laboratorium Wymiany

Laboratorium Wymiany to kongres PNWM, skierowany do wszystkich osób zajmujących się polsko-niemiecką wymianą szkolną po obu stronach Odry. Dla nauczycieli i innych osób zaangażowanych w wymianę – organizatorów projektów, pośredników językowych, opiekunów i animatorów – kongres to możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności kreowania projektów międzykulturowych. Jego celem jest budowanie trwałych […]

16 grudnia 2022

Konferencja „Mediacje w szkole”

Dnia 13 grudnia 2022 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyła się także pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty konferencja pn. „Mediacje w szkole”. W trakcie konferencji poruszono tematy dotyczące roli mediacji rówieśniczych w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym, znaczenie mediacji rówieśniczych i szkolnych w pracy pedagoga szkolnego. Dodatkowo uczestnicy konferencji mogli doświadczyć wystąpienia […]

15 grudnia 2022

Scenariusze lekcji – Grypa – profilaktyka zdrowotna „Co robić, aby się zarazić?”

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje materiały informacyjno-edukacyjne promujące profilaktykę zdrowotną w ramach realizacji w szkołach tzw. Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych. Scenariusze zajęć zostały zaakceptowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Załączniki Scenariusze lekcji Data: 2022-12-15, rozmiar: 5 MB

15 grudnia 2022

Informacja w sprawie trybu i sposobu składania wniosków o nadanie orderu i odznaczeń – rok szkolny 2022/2023

Uprzejmie informuję o trybie i sposobie składania wniosków w sprawie nadania orderu i odznaczeń w roku szkolnym 2022/2023. Wielkopolski Kurator Oświaty /-/ Robert Gaweł Załączniki Informacja w sprawie trybu i sposobu składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń Data: 2022-12-15, rozmiar: 88 KB Zał. 1. Wzór wniosku – medal za długoletnią służbę Data: 2022-12-15, rozmiar: […]

15 grudnia 2022

Program edukacji żywieniowej – Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I-VI pn. Junior-Edu-Żywienie (JEŻ). Program będzie realizowany w całej Polsce przez specjalistów z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIZP PZH – PIB). Ponad 15 tys. nauczyciel z […]

15 grudnia 2022

Zalecenia postępowania dotyczące opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego Informujemy, że Minister Zdrowia wydał Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole (Dz. Urz. Min. Zdr. 2022 r. poz. 116).   Załączniki Dz_Urz_MZ_2022_poz_116 […]