styczeń 2, 2023

2 stycznia 2023

Podstawowe akty prawne

zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.) – rozdział 6 (art. 130 – 164) sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji do wybranych szkół, szczegółowe zadania […]

2 stycznia 2023

Kontakt – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół Joanna Borowicz – starszy wizytator, tel. 780 386 029 Cecylia Ogiba – wizytator, tel. 539 093 696 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Barbara Zatorska – starszy wizytator, tel. 780 386 050 Marzena Adamczyk-Pelcer – starszy wizytator, tel. 780 386 055 Izabela Liebert-Jędroszkowiak – starszy wizytator, tel. 780 386 076 […]

2 stycznia 2023

Konferencja „Promocja zdrowia w szkołach”

Dnia 14 grudnia 2022 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja „Promocja zdrowia w szkołach”. Podczas spotkania Wielkopolski Kurator Oświaty, Robert Gaweł oraz Wicewojewoda Wielkopolski, Beata Maszewska wręczyli szkołom, które spełniły niezbędne wymagania, Wojewódzkie Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie. Celem konferencji było przedstawienie problematyki związanej z uzależnieniami oraz stosowaniem przez młodzież nowych substancji  psychoaktywnych. […]