styczeń 19, 2023

19 stycznia 2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2023/2024: do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia […]