marzec 9, 2023

9 marca 2023

Zgłoś i‍ zorganizuj lokalną inicjatywę – Dzień Bezpiecznego Internetu

Zachęcamy szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i‍ osoby prywatne do aktywnego włączania się w DBI 2023 do końca marca 2023 r. i‍ zgłaszania planowanych inicjatyw na stronie dbi.pl/zglosinicjatywe. Pomysłów na lokalne obchody DBI może być wiele, m.in. lekcje, gry i‍ zabawy edukacyjne, konkursy czy happeningi. Organizatorzy inicjatyw DBI 2023 będą mogli wziąć udział w‍ konkursie na […]

9 marca 2023

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie

W 2023 r. realizowana będzie VIII  edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie której celem jest: działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży; kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży; propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym. Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii […]

9 marca 2023

Niebieskie Igrzyska 2023 w ramach Światowych Dni Świadomości Autyzmu

Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku świadcząca pomoc dzieciom z autyzmem i ich rodzinom organizuje w miesiącu kwietniu 2023 roku Niebieskie Igrzyska. To ogólnopolskie wydarzenie jest częścią obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu 2023, ma charakter edukacyjny i sportowo integracyjny. Jest ono skierowane do przedszkoli i szkół z całej Polski. Patronat honorowy nad Niebieskimi […]