marzec 23, 2023

23 marca 2023

Konferencja „Podnoszenie umiejętności zawodowych – uczestnictwo w konkursie SkillsPoland i EuroSkills”

Kuratorium Oświaty w Poznaniu jako Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowało 16 marca 2023 r. konferencję nt. Podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w konkursie SkillsPoland i EuroSkills. Celem przedsięwzięcia było promowanie kształcenia zawodowego oraz udziału w olimpiadach zawodowych SkillsPoland i EuroSkills. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele szkół […]