marzec 28, 2023

28 marca 2023

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne przedszkola, szkoły i placówki województwa wielkopolskiego Dotyczy: opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek Wielkopolski Kurator Oświaty, działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z […]