grudzień 6, 2023

6 grudnia 2023

Wyniki Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA 2022

Polscy piętnastolatkowie utrzymują wysoką pozycję na świecie pod względem umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki naszych uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD. Są one jednak niższe niż w poprzedniej edycji badania z 2018 roku. 5 grudnia zostały ogłoszone wyniki Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności […]