luty 6, 2024

6 lutego 2024

Konkurs „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

Szanowni Państwo, Minister Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!” Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych w postaci plakatu i komiksu, mających charakter informacyjny i promujący system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które będą mogły zostać wykorzystane do popularyzacji systemu […]

6 lutego 2024

moduł 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” – sprawozdanie 2023

Szanowni Państwo Starostwie, Prezydenci Miast Burmistrzowie, Wójtowie, organy prowadzące szkoły Kuratorium Oświaty w Poznaniu uprzejmie przypomina o terminach złożenia sprawozdań, przez szkoły i organy prowadzące realizujące zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2019 r. w sprawie modułu 3 wieloletniego […]

6 lutego 2024

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Przedsiębiorcze nastolatki”

Szanowni Państwo, Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Fundacja GPW oraz Centrum im. Adama Smitha zapraszają do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Przedsiębiorcze nastolatki”. Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych i polega na realizacji przez uczniów max. 3-minutowego filmu, promującego przedsiębiorczość oraz odkrywanie […]