maj 2024

13 maja 2024

Egzamin ósmoklasisty 2024

Wtorek, 14 maja to pierwszy dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Łącznie do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpi 214 500 ósmoklasistów z ponad 11 190 szkół oraz ponad 11 600 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 3 400 szkół. W 2024 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 14 do 16 maja (wtorek – […]

13 maja 2024

Kongres Młodych Matematyków – 10-13 września 2024, Wrocław

W terminie od 10 do 13 września 2024 r. we Wrocławiu odbędzie się 9. Kongres Młodych Matematyków, którego głównym organizatorem i gospodarzem jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach kongresu uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy wyróżniają się poziomem wiedzy matematycznej oraz są zainteresowani dalszym pogłębianiem wiedzy w tym zakresie (z wyjątkiem tegorocznych maturzystów) będą mieli […]

13 maja 2024

III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny – finał

W dniu 10 maja 2024 r.  odbył się finał III Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. Konkurs został zorganizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie, a także kuratorami oświaty z poszczególnych województw, w tym z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. Konkurs w Wielkopolsce został otwarty przez Wicekurator Oświaty, Izabelę Liebert-Jędroszkowiak. […]

13 maja 2024

Powołanie członków zespołu eksperckiego ds. edukacji obywatelskiej

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała dziś członków zespołu eksperckiego do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego nowego przedmiotu – edukacja obywatelska. W gronie ekspertów znaleźli się doświadczeni nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii, pracownicy naukowi przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej oraz przedstawiciele IBE, CKE. To będą lekcje bardzo praktyczne. Chcielibyśmy, […]

10 maja 2024

Wizytatorzy wspierający szkoły, przedszkola i placówki oświatowe

Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Poznaniu – miasto Poznań, powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński Delegatura w Kaliszu – miasto Kalisz, powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski Delegatura w Koninie – miasto Konin, powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki Delegatura w Lesznie – miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, […]

10 maja 2024

Awans zawodowy nauczycieli w świetle nowelizacji Karty Nauczyciela

Szanowni Państwo Dyrektorzy wielkopolskich szkół i placówek oświatowych W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie awansu zawodowego nauczyciela, uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami ustawy Karta Nauczyciela w 2022 r.: Nauczyciele nieposiadający żadnego stopnia awansu zawodowego (początkujący) odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela zgodnie z zapisami znowelizowanej Karty Nauczyciela (według przepisów obowiązujących od 5 […]

9 maja 2024

Wymiana międzykulturowa – program AFS Polska

AFS to wiodący program studiów za granicą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wspierany i prowadzony przez przeszkolony personel i wolontariuszy. Od 1947 roku AFS przygotowuje młodych ludzi do zdobywania praktycznych umiejętności i wiedzy cenionych przez uniwersytety i pracodawców – i niezbędnych do odniesienia sukcesu w globalnym świecie. AFS jest zróżnicowaną społecznością obywateli całego świata: uczestników, rodzin […]

9 maja 2024

Konkurs EDUinspirator i Młody EDUinspirator „Nowe horyzonty w edukacji”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wystartowała z kolejną edycją Konkursu EDUinspirator i Młody EDUinspirator, pod hasłem „Nowe horyzonty w edukacji”. Konkurs stanowi wyróżnienie dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, które poprzez swoją aktywność, innowacyjność oraz oddziaływanie, przyczyniają się do pozytywnych zmian w lokalnym środowisku. EDUinspirator to tytuł dla tych, którzy nie tylko angażują się w […]

9 maja 2024

Bezpłatny dostęp do Canva dla uczniów i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej nawiązało partnerstwo z firmą Canva – globalną platformą do komunikacji wizualnej. W ramach programu Canva for Education wszyscy nauczyciele uczący w szkołach i uczniowie od klasy IV szkoły podstawowej otrzymają bezpłatny dostęp do zaawansowanej wersji platformy. Dzięki współpracy, MEN nie poniesie żadnych kosztów, a darmowy dostęp do aplikacji otrzymają uczniowie i nauczyciele. […]

8 maja 2024

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla maturzystów

Drodzy Maturzyści, w tym wyjątkowym okresie, kiedy stajecie przed jednym z najważniejszych wyzwań w Waszym życiu, pragnę przekazać Wam serdeczne życzenia powodzenia. Niech ten egzamin będzie nie tylko sprawdzianem Waszej wiedzy, ale również – a może przede wszystkim – otwarciem drzwi do Waszego dalszego rozwoju. Chciałbym także wyrazić wdzięczność dla dyrektorów szkół, nauczycieli i całego […]

7 maja 2024

Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Do zadań poradni należy nie tylko diagnozowanie dzieci i młodzieży, efektem którego jest m.in. wydanie opinii lub orzeczenia, ale również udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc ta – bezpłatna i dobrowolna – polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Poradnie wspierają […]

6 maja 2024

Propozycje zmian warunków i sposobu organizowania nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Celem zmian jest dostosowanie warunków i sposobu organizacji zajęć religii i etyki do możliwości organizacji pracy szkół i przedszkoli w zakresie racjonalnego dysponowania kadrą pedagogiczną i czasem na realizację tych zajęć. Obecnie nauka religii […]