maj 2024

6 maja 2024

Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli

Minister Edukacji powołała Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zadaniem Zespołu będzie wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej. W skład Zespołu wchodzą członkowie kierownictwa MEN, przedstawiciele: ministra pracy, finansów, przedstawiciel IBE, związków zawodowych, jst. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie: wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego i […]

5 maja 2024

Matura 2024. Harmonogram egzaminów

7 maja br. (wtorek) rozpoczyna się tegoroczny egzamin maturalny. Przystąpi do niego około 263 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Wyniki egzaminu poznamy 9 lipca. W 2024 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym: część pisemna – od 7 […]