czerwiec 3, 2024

3 czerwca 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna, etyka, historia i WOS, informatyka, kształcenie zawodowe, nauczyciel bibliotekarz, plastyka – edukacja artystyczna, technika, wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne. Termin składania dokumentów: 21 czerwca 2024 r. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu. Zapraszamy do składania ofert. Załączniki […]

3 czerwca 2024

Szkolenie ORE „Rynek pracy dostępny dla wszystkich” w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”

Szkolenie  pn. Rynek pracy dostępny dla wszystkich, adresowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy na co dzień pracują z grupami i klasami zróżnicowanymi, realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego. Cel główny szkolenia, to przygotowanie kadr pedagogicznych szkół do podejmowania działań (w ramach swojej specjalności i prowadzonych zajęć / lekcji) ukierunkowanych na wsparcie uczniów, a w […]

3 czerwca 2024

Kandydaci do nadania nagrody ministra w roku 2024

Wielkopolski Kurator Oświaty po zaopiniowaniu wniosków o nadanie nagrody Ministra Edukacji przekazał do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w celu dalszego procedowania, wnioski kandydatów wymienionych w załączniku. Przekazanie wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej nie jest równoznaczne z przyznaniem kandydatom nagrody. Wykaz osób, którym przyznano nagrodę, zostanie opublikowany na stronie internetowej kuratorium po otrzymaniu informacji z ministerstwa. Załączniki […]