lipiec 8, 2024

8 lipca 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: biologia, chemia, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna, etyka, fizyka, geografia, historia i WOS, informatyka, język angielski, język niemiecki, język polski, język polski jako obcy, kształcenie zawodowe, matematyka, nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, plastyka-edukacja artystyczna, przyroda, technika, wychowanie fizyczne, […]