lipiec 10, 2024

10 lipca 2024

Konkurs Funduszu Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

Utworzony w 2001 r. Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) współfinansuje działania mające na celu wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi oraz realizację celów strategicznych i głównych celów, określonych w Wytycznych i Regulaminie IŚE oraz Planie Działania IŚE. Fundusz Współpracy (FW) jest finansowany z rocznych składek wszystkich państw członkowskich Inicjatywy, z przeznaczeniem na innowacyjne działania sprzyjające mobilności […]