lipiec 11, 2024

11 lipca 2024

Dołącz do Aktywnej Szkoły i twórz szkołę pełną sportu i dobrej energii

Trwa nabór wniosków do projektu Aktywny do Kwadratu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ponad 7 000 szkół dołączyło do projektu, tworząc ponad 15 000 grup, które wypełnią boiska sportowymi aktywnościami! Zgłoszenia można przesyłać do końca lipca! Czym jest projekt Aktywny do Kwadratu? to pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych to ciekawe treningi […]

11 lipca 2024

Projekt rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania – skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu stanowią realizację tzw. „kamienia milowego” (numer porządkowy C9G) przewidzianego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. W […]