14 maja 2021

Wracamy do nauki w szkole! – materiał filmowy dla nauczycieli

Wracamy do szkół po bardzo długim okresie izolacji. To był trudny czas dla wszystkich: dyrektorów, nauczycieli, rodziców, a w szczególności dzieci i młodzieży.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia audycji, w której psycholog Pani Żaneta Kowalska oraz doradcy metodyczni: Pani Maria Patacz oraz Pani Joanna Kostrzewa podzielą się z Państwem swoją wiedzą, doświadczeniem, refleksją oraz wskazówkami:

Jak ułatwić uczniom powrót do szkoły? Jak pogodzić obowiązki nauczyciela, okres klasyfikacji z obniżoną kondycją psychofizyczną dzieci i młodzieży po długim okresie izolacji i nauczania zdalnego?

Co może być przydatne w organizowaniu, prowadzeniu lekcji oraz motywowaniu uczniów?

Dlaczego ważne jest skupienie się na odnowieniu kondycji emocjonalnej, społecznej oraz relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami, relacji w zespole i z rodzicami oraz jaką rolę może odegrać w tym procesie dyrektor?

Materiał został przygotowany wspólnie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegaturę w Kaliszu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Departamentem Edukacji i Nauki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Film