22 listopada 2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący przedsięwzięć patriotycznych i społecznych

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.”
Cyprian Kamil Norwid

Szanowni Państwo
Dyrektorzy,
Nauczyciele, Wychowawcy
szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego

Wydarzenia ostatnich miesięcy, w tym rozgrywające się w ostatnich dniach dramatyczne sytuacje na wschodniej granicy naszego kraju niepokoją, zajmują serca i myśli nas wszystkich. W wielu szkołach uczniowie zwracają się do Państwa z różnymi problemami, pytaniami i dylematami dotyczącymi tych spraw. Środowiska szkolne wychodzą z pomysłami rożnych inicjatyw patriotycznych i społecznych. Podejmowanie takich działań należy uznać za w pełni uzasadnione.

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” (C.K. Norwid), dlatego praca z młodzieżą odnosząca się do aktualnej sytuacji jest obecnie nie tylko celowa, ale i niezbędna. Pamiętać jednak należy, aby treść pogadanek, zajęć, wykładów oraz wykorzystywanych materiałów była rzetelna i dostosowana do możliwości percepcyjnych uczniów, nawiązywała do założeń i celów wychowawczych, a przede wszystkim służyła wzmacnianiu postaw patriotycznych oraz obywatelskich.

Szczególnie popieramy przedsięwzięcia mające na celu moralne wsparcie Straży Granicznej, wojska i policji, pełniących trudną służbę w obronie granic naszego państwa, naszego bezpieczeństwa, dzisiaj bowiem „…na wschodniej granicy Polski mamy do czynienia z wojną nowego typu. Wojną, w której bronią są migranci, w której bronią jest dezinformacja, wojną hybrydową – powiedział w niedzielę w stolicy Estonii Tallinnie premier Mateusz Morawiecki.

Z poważaniem

wz. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Aleksandra Kuź
Wicekurator Oświaty