22 kwietnia 2024

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Platforma ZPE (https://zpe.gov.pl/) to środowisko kształcenia – przyjazne, profesjonalne i bezpieczne narzędzie, które można wykorzystać do pracy z uczniami zdalnie i w szkole, uatrakcyjniając w ten sposób zajęcia. Wszystkie treści edukacyjne zamieszczone na platformie są dostępne na otwartej licencji Creative Commons, całkowicie bezpłatnie, można nich korzystać na każdym urządzeniu, w dowolnym miejscu o dowolnej porze. Materiały są także dostępne dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

ZPE korzysta z danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej dotyczących struktur szkół i placówek, umożliwiając wygodne i szybkie odwzorowanie klas, co dodatkowo ułatwia nauczycielom korzystanie z platformy.

Ponadto ZPE umożliwia tworzenie za pomocą łatwego w obsłudze kreatora własnych materiałów – testów, quizów czy krzyżówek uatrakcyjniających naukę oraz wygodne udostępnianie treści za pomocą kodów czy wysyłanych linków. Wszyscy użytkownicy mogą również korzystać z komunikatora – np. w celu omówienia nagłych spraw na wbudowanym czacie czy poprzez organizację wideokonferencji wewnątrz platformy.

Istotny wkład w rozwój platformy ZPE, zarówno w zakresie nowych funkcjonalności, jak i bazy e-materiałów, mają #FunduszeEuropejskie. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została sfinansowana modernizacja portalu, łącznie powstało ponad 20 tys. e-materiałów do kształcenia ogólnego oraz 950 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Szczególnie polecamy Państwu zapoznanie się z e-materiałami do kształcenia ogólnego i zawodowego. W zakładce: Kształcenie ogólne znajdują się e-materiały dotyczące wszystkich poziomów kształcenia, i takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, jak również historia sztuki, filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna.

Ciekawą opcją są także atrakcyjne w formie multimedialne e-materiały do doradztwa zawodowego dla różnych grup wiekowych (broszury, filmy o zawodzie, obudowa multimedialna w tym quizy, filmy promocyjne, wirtualne spacery, modele 3D), przedstawiające kompleksową informację zawodoznawczą.

W zakładce „Kształcenie zawodowe” można znaleźć interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. Zachęcamy Państwa zwłaszcza do zapoznania się z unikatowymi i ciekawymi e- materiałami do nauki języka obcego zawodowego (JOZ), zawierającymi m.in. animacje, komiksy, zdjęcia, rysunki, gry dydaktyczne, filmiki prezentujące typowe sytuacje zawodowe, słownik pojęć, odwołania do istniejących zasobów. E-materiały te dostępne są w języku angielskim, a część z nich także w językach: niemieckim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Korzystanie przez nauczycieli z platformy ZPE oraz znajdujących się na niej e-materiałów jest warte polecenia oraz z pewnością uatrakcyjni i urozmaici zajęcia szkolne.