14 maja 2024

Konkurs Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz osoby prowadzące przedszkola, szkoły i placówki
województwa wielkopolskiego

serdecznie zachęcam do udziału w ósmej edycji konkursów Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnieniem dedykowanym wielkopolskim przedszkolom oraz szkołom, które kształtują wśród uczniów poczucie własnej tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej oraz wzorzec nowoczesnego Wielkopolanina.

Tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku jest wyróżnieniem dla nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie poczucia odpowiedzialności, wpływu na otoczenie, postawy patriotyzmu regionalnego oraz czynne zaangażowanie w rozwój szkoły lub placówki.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 15 września 2024 r., rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 18 października br. podczas uroczystej Gali. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W załączeniu przekazuję list Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego skierowany do dyrektorów szkół i placówek.

Wielkopolski Kurator Oświaty
dr Igor Bykowski

Konkurs Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

Załączniki