8 maja 2024

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację Rządowego programu na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”

Wojewoda Wielkopolski w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa nr 318/2024 z 23 kwietnia 2024 r., działa Wicekurator Oświaty pan Wojciech Szulc ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Link do formularza on-line

Załączniki

Ogłoszenie
Data: 2024-05-07, rozmiar: 429 KB