19 czerwca 2024

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty,
Rodzice i Uczniowie,

wkrótce kończy się rok szkolny 2023/2024. Był to czas wytężonej pracy, nauki, zmagań, a także twórczych działań, sukcesów i radości. Jest to dobra okazja do podsumowań, przywoływania wspomnień i złożenia podziękowań tym wszystkim, którzy przyczynili się do kształcenia i wychowania młodych ludzi, wspierania ich w rozwoju i wchodzeniu w dorosłość.

Wszystkim osobom związanym z wielkopolską oświatą składam wyrazy wdzięczności. Mam nadzieję, że zorganizowane konferencje i szkolenia, wojewódzkie projekty edukacyjne i konkursy, a także wspomaganie udzielane przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu, odpowiadały potrzebom i realnie wsparły podejmowane przez Państwa działania.

Cieszę się, że zarówno osobiście, jak i poprzez przedstawicieli, mogłem uczestniczyć w wielu ważnych dla życia społeczności wielkopolskich przedszkoli, szkół i placówek wydarzeniach, które potwierdziły, że dyrektorzy i nauczyciele to osoby o wielkiej kreatywności, z pasją i oddaniem wykonujący swoją pedagogiczną misję.

Pracownikom administracji i obsługi życzę wytchnienia w okresie wakacyjnym i dziękuję za ciężką pracę na rzecz szkoły.

Przedstawicielom organów prowadzących dziękuję za dobrą współpracę. To dzięki Państwa wsparciu i za Państwa pośrednictwem wiele szkół i placówek korzysta z rządowych programów wpływających na rozwój oświaty w naszym województwie.

Rodzicom dziękuję za współpracę ze szkołami i placówkami. Państwa zaangażowanie i wsparcie udzielane środowiskom szkolnym to piękne świadectwo odpowiedzialnej społecznej postawy.

Uczniom życzę wielu miłych wrażeń i odpoczynku podczas wakacji, aby nie brakowało okazji do poznawania licznych ciekawych miejsc i ludzi. Niech letni czas będzie wspominany z radością po powrocie do szkoły. Uważajcie na siebie i dbajcie o swoje bezpieczeństwo.

Z kolei Absolwentom gratuluję ukończenia szkoły i życzę, abyście dostali się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych, na wyższe uczelnie lub podjęli pracę w wybranym zawodzie.

Wszystkim Państwu życzę udanego wypoczynku i pięknej pogody. Mam nadzieję, że kolejny rok szkolny 2024/2025 powitamy gotowi do jeszcze bardziej owocnej współpracy dla dobra uczniów i ich edukacji.

Wielkopolski Kurator Oświaty
dr Igor Bykowski