10 lipca 2024

Inwestycje C 2.1.3 – ruszył nabór na szkolenia dla nauczycieli

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór w ramach inwestycji C 2.1.3 Krajowego Planu Odbudowy na szkolenia dla nauczycieli szkolnych oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wnioski można składać do 14 sierpnia 2024 roku, do godz. 16:59.

Szkolenia dla nauczycieli szkolnych

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, którzy bezpośrednio wpływają na edukację dzieci w zakresie umiejętności cyfrowych oraz mogą szerzyć wiedzę na temat cyfrowej higieny i bezpieczeństwa wśród rodziców. Szkolenia umożliwią nauczycielom zdobycie umiejętności organizowania lekcji z uwzględnieniem poziomu nauczania, metodyki przedmiotowej oraz różnych form zajęć angażujących uczniów, przy wykorzystaniu urządzeń, programów, usług sieciowych i cyfrowych materiałów edukacyjnych. Zdobyte kompetencje cyfrowe oraz wiedza na temat cyberprzemocy i higieny cyfrowej umożliwią im tworzenie własnych materiałów edukacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w internecie sobie i uczniom.

Nabór wniosków trwa do 14 sierpnia br. do godz. 16:59.

Wnioski należy wypełnić elektronicznie w systemie informatycznym dostępnym na stronie https://lsi.cppc.gov.pl. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

Więcej informacji w komunikacie Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/szkolenia-dla-nauczycieli-szkolnych

Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz dla innych osób związanych z placówkami przedszkolnymi, takich jak dyrektorzy przedszkoli z kwalifikacjami nauczyciela edukacji przedszkolnej, nauczyciele wspomagający w przedszkolu, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Celem jest opracowanie i przeprowadzenie kompleksowego programu szkoleń, które podniosą kompetencje cyfrowe nauczycieli wychowania przedszkolnego. Nauczyciele będą mogli wykorzystać te umiejętności w pracy z dziećmi, wprowadzając je w świat cyfrowy. Nauka podstaw edukacji cyfrowej obejmie dostosowane do wieku przedszkolnego treści, wspierające rozwój algorytmicznego myślenia i kształtowanie postaw rozważnego korzystania z mediów cyfrowych, z poszanowaniem zasad higieny cyfrowej. Będą one stanowić bazę do dalszej edukacji cyfrowej na etapie szkolnym.

Nabór trwa do 14 sierpnia br. do godz. 16:59.

Wnioski należy wypełnić elektronicznie w systemie informatycznym dostępnym na stronie https://lsi.cppc.gov.pl. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

Więcej informacji w komunikacie Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej

Źródło: MEN