10 lipca 2024

Konkurs Funduszu Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

Utworzony w 2001 r. Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) współfinansuje działania mające na celu wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi oraz realizację celów strategicznych i głównych celów, określonych w Wytycznych i Regulaminie IŚE oraz Planie Działania IŚE.

Fundusz Współpracy (FW) jest finansowany z rocznych składek wszystkich państw członkowskich Inicjatywy, z przeznaczeniem na innowacyjne działania sprzyjające mobilności i tworzeniu sieci kontaktów.

FW ogłosił nabór wniosków do konkursu o granty Funduszu na rok 2024. Łączna wartość środków dostępnych w ramach ww. konkursu wynosi 442 tys. euro, z których kwota do 100 tys. euro zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów dot. działań na rzecz wsparcia i współpracy z Ukrainą. Szczegółowe informacje nt. konkursu, wraz z dokumentacją, znajdują się na stronie IŚE: https://application.cei.int/application/cf2024/.

Wnioski do FW mogą składać podmioty publiczne, instytucje prywatne zarejestrowane i mające siedzibę w państwie członkowskim IŚE, organizacje pozarządowe, a także organizacje międzynarodowe. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków. Propozycje muszą być skoncentrowane na budowaniu potencjału poprzez przekazywanie i dzielenie się know-how. W ramach konkursu można złożyć tylko jeden wniosek.

Termin składania wniosków upływa we wtorek, 10 września 2024 r., o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej

Źródło: MEN