5 stycznia 2021

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski, język niemiecki, matematyka, informatyka, biologia, historia i wos, fizyka, geografia, chemia, kształcenie zawodowe, psycholog/pedagog szkolny, kształcenie specjalne i integracyjne oraz edukacja włączająca, edukacja dla bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

 

Załączniki