3 sierpnia 2023

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydata na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego dla przedmiotu geografia.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

Załączniki