3 czerwca 2024

Szkolenie ORE „Rynek pracy dostępny dla wszystkich” w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”

Szkolenie  pn. Rynek pracy dostępny dla wszystkich, adresowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy na co dzień pracują z grupami i klasami zróżnicowanymi, realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego.

Cel główny szkolenia, to przygotowanie kadr pedagogicznych szkół do podejmowania działań (w ramach swojej specjalności i prowadzonych zajęć / lekcji) ukierunkowanych na wsparcie uczniów, a w szczególności uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w procesach tranzycji.

Szkolenie skierowane do: pedagogów, psychologów, nauczycieli, doradców zawodowych. Szkolenie nie jest skierowane do osób, które skorzystały już z niego w poprzednich turach.

Terminy: od 6 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

Szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych i składa się z dwóch modułów:
Pierwszy moduł ma charakter samokształceniowy, realizowany na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
Drugi moduł warsztatowy – spotkanie online z trenerem w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Więcej informacji na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Projekt jest realizowany w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 w działaniu 5.4. Tranzycja na rynek pracy pn. „Szkolenie przygotowujące specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego do pracy z i na rzecz osób z niepełnosprawnościami w latach 2023 – 2025”.