11 czerwca 2024

Szkolenie ORE „Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole ponadpodstawowej. Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu online nt. „Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole ponadpodstawowej. Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem”.

Adresaci szkolenia
nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, specjaliści ds. fizyki, chemii, przyrody/biologii, specjaliści ds. matematyki i informatyki, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia), nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nauczyciele uprawnieni do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, dyrektorzy i specjaliści ze szkół (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe), którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są aktywnym wykorzystaniem aplikacji, platform edukacyjnych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych.

Termin szkolenia: 18.06.2024 – 25.06.2024

  1. Warsztat 1 – 18.06.2024 r. g. 14.15-16.30
  2. Warsztat 2 –25.06.2024 r. g. 14.15-16.30

Szczegóły, zapisy oraz programy szkoleń dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji