2 lipca 2024

Szkolenie „Edukacja normalizacyjna w szkołach branżowych i technikach”

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli zawodu i dyrektorów szkół branżowych z zakresu normalizacji prowadzone przez pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

W czasie szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia, w jaki sposób prowadzić edukację normalizacyjną opisaną w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i technikach.

Zakres tematyczny szkolenia związany jest z programem nauczania w szkołach branżowych i technikach:

 • Historia normalizacji,
 • Definicja normalizacji,
 • Informacja nt. Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i jego zadań,
 • Cele normalizacji i jej poziomy,
 • Europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne,
 • Definicja i cechy normy,
 • Różnica między normą a przepisem,
 • Co to są normy zharmonizowane,
 • Ocena zgodności z normą,
 • Korzyści ze stosowania norm,
 • Normy w praktyce,
 • Wyszukiwanie norm,
 • Co robi PKN w zakresie edukacji normalizacyjnej.

Forma zajęć: webinarium

Szkolenie trwa 90 minut plus ewentualne pytania i realizowane jest na platformach edukacyjnych (np. TEAMS) w godzinach popołudniowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały edukacyjne.

Więcej informacji udziela: Paweł Górski, adres e-mail: pawel.gorski@pkn.pl, tel. 22 556 76 39