15 grudnia 2022

Scenariusze lekcji – Grypa – profilaktyka zdrowotna „Co robić, aby się zarazić?”

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje materiały informacyjno-edukacyjne promujące profilaktykę zdrowotną w ramach realizacji w szkołach tzw. Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych.

Scenariusze zajęć zostały zaakceptowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Załączniki

Scenariusze lekcji
Data: 2022-12-15, rozmiar: 5 MB