20 kwietnia 2021

Pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – aktywność fizyczna a zdrowy rozwój uczniów

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,

W związku z dalszym funkcjonowaniem szkół w trybie prowadzenia nauki zdalnej, także w formie lekcji on-line i konieczności wydłużonego czasu realizacji zadań przy komputerze, Wielkopolski Kurator Oświaty w trosce o prawidłowy rozwój fizyczny oraz zdrowie uczniów przypomina i prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na kluczowe znaczenie aktywności fizycznej w zdrowym rozwoju uczniów.

Jednym z elementów propagowania kultury fizycznej wśród uczniów są Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej organizowane w ramach ogólnopolskiego systemu szkolnych zawodów sportowych. Rywalizacja sportowa podzielona jest na 3 kategorie wiekowe:

  • Igrzyska Dzieci – uczniowie klas VI i młodsi,
  • Igrzyska Młodzieży Szkolnej – uczniowie klas VII i VIII,
  • Licealiady – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”

Pragnę zwrócić także uwagę na codzienne i systematyczne zapobieganie niepożądanym skutkom długotrwałego bezruchu. Niezwykle istotne są warunki fizyczne konieczne do spełnienia podczas nauki, a mianowicie:

  • prawidłowa pozycja siedzenia uczniów podczas lekcji w domu i odległość od ekranu,
  • dostosowanie wysokości blatu i siedziska z zachowaniem zasad ergonomii,
  • zadbanie o prawidłowy kierunek i natężenie światła padającego na klawiaturę, zeszyt i książkę z uwzględnieniem lateralizacji,
  • konieczność zbalansowania podświetlenia ekranu monitora ze światłem otaczającym,
  • przestrzeganie zasady 20-20-20 podczas pracy z komputerem,
  • zaplanowanie kilku ćwiczeń fizycznych i relaksujących mających na celu rozluźnienie napiętych lub skurczonych zbyt długo mięśni, ukrwienie wszystkich partii ciała, wzmożenie saturacji płuc wraz z ćwiczeniami oddechowymi, artykulacyjnymi, dykcyjnymi i emisyjnymi, przy dobrze wietrzonym pomieszczeniu.

Realizacja powyższych zasad może odbyć się tylko z pomocą rodziców i opiekunów, stąd potrzebne jest udzielanie im wsparcia w umiejętnym doborze środków, mebli, miejsca, pozycji, oświetlenia, a także w uzyskaniu wskazówek i zestawu prostych ćwiczeń do realizacji w domu wraz z przykładowym planem dnia, uwzględniającym różnorodność aktywności młodego, rozwijającego się nieustannie człowieka wplecioną pomiędzy obowiązki szkolne. Proszę rozważyć wykorzystanie lekcji wychowawczych (narad) na wspólne aktywności fizyczne i ćwiczenia oddechowe. Każde spotkanie on-line z klasą powinno rozpocząć się trzema, czterema minutami aktywności ruchowo-oddechowej, co pozwoli wzmóc krążenie krwi i dotlenić komórki.

Doceniam Państwa trud w realizacji programów nauczania w tak nietypowych warunkach i pragnę wesprzeć Państwa w działaniach mających na celu zadbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne naszych podopiecznych.

Sprawa dotyczy również Państwa. Otóż jeśli zastosują się do tych samych ww. wskazówek dla uczniów we własnej pracy, to pozwoli to zadbać o własne, nadwyrężone już zdrowie i nastrój.
Życzę Państwu dalszej cierpliwości i sukcesów, wytrwałości i rozwagi w realizacji zamierzonych celów dydaktycznych i wychowawczych.

Z poważaniem

Wielkopolski Kurator Oświaty
Robert Gaweł